Mực một nắng Phan Thiết

Đặc Sản Phan Thiết
26/03/2019, 9:31 sáng
Hải sản vẫn là một trong những lợi thế của ẩm thực Bình Thuận. Mực một nắng Phan Thiết là đặc sản không thể không …