Chợ Phan Rí, điểm mua hải sản lý tưởng du lịch Bình Thuận

Mua sắm
26/11/2018, 12:10 chiều
Bà nội ngày xưa làm nghề bán cá, cái nghề phổ biến nhất của các bà các mẹ xứ biển này. Bởi vậy, có rất …

Vựa Hải Sản Năm Loan – Phan Thiết

Shop/ Cửa hàng
21/11/2018, 9:09 sáng
Địa chỉ: 128 – 138 Trưng Trắc, P. Đức Thắng, Tp. Phan Thiết Điện thoại: +84 91 878 45 32