Công điện khẩn của trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận

Tháng Mười Một 23, 2018 12:16 chiều

Công điện khẩn của trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận

Công điện khẩn của trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận#Bão_số_9

Người đăng: Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Thuận vào Thứ Năm, 22 Tháng 11, 2018

Từ khóa:

Chuyên mục: ,