Hệ thống camera giám sát giao thông tại Phan Thiết đã đi vào hoạt động

Tháng Mười Hai 11, 2018 11:52 sáng

Hệ thống camera giám sát giao thông tại Phan Thiết đã đi vào hoạt động, các hành vi quy phạm luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông đều bị ghi lại toàn bộ tại hệ thống máy chủ, lỗi vượt đèn đỏ và dừng đổ không đúng quy định chiếm số lượng lớn.
#Thời_sự_Bình_Thuận

Thời sự Bình Thuận: Camera ghi nhận hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông mỗi ngày

Hệ thống camera giám sát giao thông tại Phan Thiết đã đi vào hoạt động, các hành vi quy phạm luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông đều bị ghi lại toàn bộ tại hệ thống máy chủ, lỗi vượt đèn đỏ và dừng đổ không đúng quy định chiếm số lượng lớn.#Thời_sự_Bình_Thuận

Người đăng: Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Thuận vào Thứ Hai, 10 Tháng 12, 2018

Chuyên mục: ,